STRUKE:

Mleci

Mleci, hrvatski naziv za grad Veneciju i Mletačku Republiku; danas se rabi uglavnom u povijesnom značenju. Naziv je nastao jezičnim pretvorbama od latinskog etnika Venetici: stanovnici grada Venetia (talijanski Venezia).

Mleci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41360>.