Monti, Lovro

Monti, Lovro, hrvatski političar (Knin, 21. IV. 1835Knin, 9. IV. 1898). Jedan od začetnika, vođa i ideologa hrvatskoga narodnoga preporoda u Dalmaciji. Završio Pravni fakultet u Padovi, gdje je i doktorirao 1859. Isprva radio kao odvjetnički vježbenik u Splitu, a od 1862. kao odvjetnik u Kninu, gdje je 1866. bio i općinski načelnik. God. 1860. pristupio dalmatinskoj Narodnoj stranci te bio jedan od pokretača i prvih suradnika lista Il Nazionale (Narodni list, 1862). Četiri je puta (1865., 1867., 1870. i 1876) bio biran za zastupnika u Dalmatinskom saboru, a 1873. i 1879. u Carevinskom vijeću. Zalagao se za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, za političku i kulturnu suradnju Srba i Hrvata te uporabu narodnoga jezika. Protivio se politici autonomaša, centralizmu te austrijskoj i madžarskoj hegemoniji. Zbog oportunizma Narodne stranke, 1881. odustao od saborskoga mandata, a 1882. od mandata Carevinskoga vijeća te se povukao iz politike. God. 1897. podupro pokret Ujedinjene hrvatske i srpske omladine.

Monti, Lovro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41815>.