STRUKE:

mulat

mulat (od španj. mulato: mazga), potomak kavkazoida (→ kavkazoidi) i Afrikanca. Danas se naziv više ne rabi, a nekad je bio pogrdni naziv za mješanca bijele i crne »rase«.

mulat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42344>.