nacionalni dohodak

nacionalni dohodak, zbroj svih dohodaka gospodarskih subjekata neke zemlje u jednoj godini. Može se izračunati na tri načina, pri čem je jedna metoda osnovna, a druge služe za dopunu ili korekciju rezultata. U Hrvatskoj se kao osnovna metoda obračuna primjenjuje proizvodna metoda: nacionalni dohodak izračunava se kao vrijednost svih dovršenih proizvoda i usluga, umanjena za neizravne poreze (npr. porez na promet, carine) i subvencije, te korigirana za međusektorske prodaje kako bi se izbjegla višestruka knjiženja. Nacionalni dohodak neke zemlje obračunava se u njezinoj novčanoj jedinici pa ovisi o kupovnoj snazi te novčane jedinice s obzirom na novčanu jedinicu drugih zemalja te o promjeni njezine kupovne snage u različitim vremenskim razdobljima. Zato taj izračun ne daje izravno pravu sliku obujma proizvedenih dobara i usluga u danoj zemlji u određenom vremenskom razdoblju. Zbog toga se radi međunarodnih usporedbi nacionalni dohodak obično iskazuje i u jednoj od vodećih svjetskih valuta. Da bi se eliminirao utjecaj promjene kupovne snage valute kroz godine nacionalni dohodak se, osim u tekućim cijenama u domaćoj valuti (nominalni nacionalni dohodak), iskazuje i u stalnim cijenama iz jedne određene godine (realni nacionalni dohodak). Nacionalni dohodak obično se iskazuje per capita, tj. podijeljen brojem stanovnika zemlje, čime se dobiva prosječan ostvareni dohodak po jednom stanovniku. Ako se želi pokazati prosječan doprinos svakoga radno aktivnog stanovnika stvaranju nacionalnog dohotka, odnosno njegova prosječna proizvodnost, onda se nacionalni dohodak dijeli s ukupnim brojem radno aktivnih stanovnika.

nacionalni dohodak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42702>.