Nardelli, Niko

Nardelli [~de'li], Niko, hrvatski političar i pravnik (Dubrovnik, 25. VI. 1857Dubrovnik, 4. XII. 1925). God. 1877. diplomirao je pravo u Grazu. Nakon položenoga sudačkoga ispita (1881) radio u Namjesništvu u Zadru kao perovodni vježbenik, a 1882. kao perovođa. God. 1883. bio je postavljen za kotarskoga povjerenika u Zadru, 1886. za tajnika Namjesništva, a 1888. za kotarskoga poglavara. Od 1894. bio je namjesnički savjetnik, 1898. imenovan je dvorskim savjetnikom, 1899. pravim dvorskim savjetnikom, a 1905. postao je potpredsjednik Namjesništva s ovlastima upravitelja. Od 1906. do 1911. obnašao dužnost austrijskoga namjesnika u Dalmaciji; bio je jedini Hrvat na tom položaju za austrijske vladavine u Dalmaciji. Iako je zastupao politiku austrijskog režima, zalagao se za hrvatsko-srpsku kulturnu i političku suradnju te je zaslužan za uređenje jezičnoga pitanja u Dalmaciji kojim je hrvatski jezik priznat kao službeni u državnim uredima u Dalmaciji. Ujedno se bavio slikarstvom, a za obnašanja dužnosti austrijskoga namjesnika u Dalmaciji otkupio je 1908. prve radove za splitsku Galeriju umjetnina. Djelo: Cavalleria rusticana: pripovijest o jednoj viteškoj aferi u selu Orašen kod Dubrovnika u 18. vijeku (1924).

Nardelli, Niko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42961>.