STRUKE:

navlaka

navlaka, u geologiji, stijensko tijelo sastavljeno od taložnih, vulkanskih, magmatskih ili metamorfnih stijena, koje je tektonski bitno premješteno u horizontalnom smjeru. Najveće navlake nalaze se unutar alpsko-himalajskoga planinskoga lanca. Navlake u Dinaridima dosežu i do nekoliko desetaka kilometara.

navlaka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43143>.