STRUKE:

Neptun

ilustracija
NEPTUN
ilustracija1ilustracija2

Neptun, najudaljeniji divovski planet u Sunčevu sustavu, na srednjoj udaljenosti od Sunca 30,11 astronomskih jedinica, odnosno 4504 milijuna kilometara. Proračunom su ga, na temelju gravitacijskoga poremećaja Uranove staze, predvidjeli John Couch Adams (1841) i Urbain Le Verrier, a na njihovu dojavu, otkrio ga Johann Gottfried Galle 23. IX. 1846. Golim se okom ne vidi. Neptun obiđe oko Sunca za 164,8 godina. Promjer mu je 49 244 km, tj. oko četiri puta veći od Zemljina, masa mu je 17,2 puta veća od Zemljine, obrne se oko osi za 16 h 6 min 36 s, gušći je od vode 1,638 puta. Ekvator mu je otklonjen od ravnine staze za 28,32°. Zbog brze je vrtnje splošten. Atmosfera mu je plavičasta, visoka oko 20 km, na temperaturi od –220 °C, sastavljena pretežito od vodika (oko 80%), helija (oko 19%) i metana (oko 1%) te sleđenoga amonijaka. Pušu vrlo brzi vjetrovi (oko 2000 km/h, brže nego na ikojem planetu) i lebde oblaci metana, amonijeva sulfida, sumporvodika i vode s mnogo vrtloga, od kojih je najveći Velika tamna pjega, obrubljena bijelim cirusima. S približavanjem Suncu (na eliptičnoj stazi) oblaci se jače razvijaju, vjerojatno zbog toplije i dinamičnije atmosfere. Neptun ima unutrašnji izvor topline koji temperaturi njegove površine pridonosi više no Sunčevo zračenje. Magnetsko polje mu je slabije od polja drugih divovskih planeta, a os polja jako je nagnuta prema osi vrtnje – za 47°, pri čem je udaljena 0,5 polumjera od planetnoga središta. Neptun ima ionosferu i radijacijske pojaseve, a u središtu ima stjenovitu jezgru Zemljine veličine te plašt bogat vodom, metanom i amonijakom. Ima i pet odvojenih tamnih prstenova: Adamsov, Le Verrierov, Galleov, Lassellov i Aragov. Najveći mu je satelit Triton, a manji su Despina, Galateja, Halimeda, Larisa, Najada, Nerejida, Nesa, Protej, Talasa i dr. Kraj Neptuna je 25. VIII. 1989. prošla sonda Voyager 2.

Neptun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43437>.