Nightingale, Florence

ilustracija
NIGHTINGALE, Florence
ilustracija1ilustracija2

Nightingale [nại'tiŋgeil], Florence, engleska bolničarka (Firenca, 12. V. 1820London, 13. VIII. 1910). Začetnica modernoga sestrinstva. Za Krimskoga rata (1853–56) organizirala je njegu ranjenika u pozadinskoj vojnoj bolnici u Üsküdaru na Bosporu, bitno poboljšavši zdravstvene prilike u vojsci. U bolnici St. Thomas u Londonu osnovala je 1860. školu za medicinske sestre, po uzoru na koju su se otvarale i druge medicinske škole. Sudjelovala je u reorganizaciji britanskoga vojnog saniteta te predložila značajne reforme u bolničkoj službi, radu u ubožnicama i odgoju medicinskih sestara. Obilazila je noću ranjenike u Üsküdaru pa je prozvana »dama sa svjetiljkom«; svjetiljka je i danas simbol sestrinstva, a nadnevak njezina rođenja slavi se kao Međunarodni dan sestrinstva.

Nightingale, Florence. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 23.6.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43744>.