O’Connell, Daniel

O’Connell [əukɔ'nəl], Daniel (zvan Osloboditelj), irski političar (kraj Cahirciveena, grofovija Kerry, 6. VIII. 1775Genova, Italija, 15. V. 1847). Bio odvjetnik. Osnovao Katoličku udrugu (Catholic Association), koja se zauzimala za politička prava katolika i prisilila britansku vladu da prihvati zakon o emancipaciji katolika (1829). Kao član britanskog Parlamenta (1830) pridružio se vigovcima. God. 1840. osnovao Nacionalnu opozivnu udrugu (National Repeal Association), s programom da se prekine parlamentarna legislativna unija Irske s Engleskom (kojom je Irska 1. I. 1801. izgubila autonomiju i parlament). O’Connellovu taktiku kompromisa s vigovcima odbacili su radikalni irski revolucionari, okupljeni u pokretu Mlada Irska (Young Ireland), koji su zahtijevali proglašenje irske republike. O’Connell se ubraja među najveće narodne govornike XIX. st.

O’Connell, Daniel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44688>.