STRUKE:

atomistika

atomistika, proučavanje strukture i međudjelovanja atoma. (→ atomska i molekularna fizika)

atomistika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4473>.