STRUKE:

Ostrovica

Ostrovica (prije Stara Ostrovica), srednjovjekovni plemićki grad (burg) na lijevoj obali Une, iznad Kulen Vakufa, BiH. U sr. vijeku bio je u sklopu Lapačke županije i držali su ga Karlovići. God. 1523. grad su zauzeli Osmanlije i pripojili ga Bosanskomu sandžaku. God. 1699–1791. bio je sjedište kapetanije Stara Ostrovica, kapetani koje su bili iz obitelji Kulenović. Proširen je i obnovljen u XVIII. st. God. 1878. osman. vojska napustila je grad. Današnji oblik Ostrovica je dobila poč. XVIII. st., kada je oblikovana kao izduženi pravokutnik sa snažnim zidovima, četirima kulama i dvjema tabijama. Glavni je ulaz s juž. strane.

Ostrovica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45812>.