Padovec, Ivan

ilustracija
PADOVEC, Ivan

Padovec, Ivan, hrvatski gitarist i skladatelj (Varaždin, 17. VII. 1800Varaždin, 4. XI. 1873). Kao samouk učio je violinu i gitaru kako bi se upisao na preparandiju, što je i uspio 1819. u Zagrebu. Istodobno je uzimao satove iz glasovira i harmonije kod J. K. Wisner-Morgensterna. U studiju glazbe brzo je napredovao, pa i sam počeo davati poduku iz violine i gitare. Kao učitelj glazbe stekao je ugled, napustio preparandiju i posvetio se isključivo glazbi, u prvome redu gitari i skladanju. Osnovao je Zagrebački sekstet, koncertom kojega je 18. IV. 1827. bio obilježen početak djelovanja Glazbenoga društva (Musikverein; danas Hrvatski glazbeni zavod). Iste je godine Padovec otišao na prvu turneju u Rijeku, Zadar i Trst. God. 1829–37. boravio je u Beču, gdje je razvio uspješnu koncertantnu karijeru. Gostovao je u mnogim europskim zemljama (Austrija, Njemačka, Češka, Madžarska, Poljska, Engleska). Vjerojatno zbog sve slabijega vida, a od 1848. potpunoga sljepila, Padovec se 1837. vratio u Varaždin, gdje je ostao do smrti. Bavio se podukom, skladanjem, povremenim koncertiranjem u Varaždinu i Zagrebu, te konstruiranjem gitara. Prema njegovim je nacrtima u radionici bečkoga graditelja glazbala Staufera izrađena gitara s 10 žica, na kojoj je već 1842. svirao u Zagrebu. Objavio je Teorijsko-praktičku školu za gitaru (Theoretisch-practische Guitar-Schule, 1842. ili 1845). Njegov skladateljski opus obuhvaća 162 djela, među kojima su najbrojnija ona za gitaru (izvorna i aranžmani), virtuozna i djela manjeg opsega namijenjena početnicima i amaterskomu muziciranju. Solo popijevke na hrvatske i njemačke stihove, koje prati u većini slučajeva gitara a rjeđe glasovir, zadržale su se »u tradiciji romantičkoga klasicizma«.

Padovec, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 23.6.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46096>.