pantograf

ilustracija
PANTOGRAF

pantograf (panto- + -graf).

1. Jednostavna crtaća naprava za mehan. uvećavanje ili umanjivanje slika, crteža ili planova. Sastoji se od četiriju zglobno spojenih letava koje čine paralelogram, vrhovi kojega se s pisalom i šiljkom pomiču u točno određenom odnosu.

2. Uređaj nalik na istoimenu crtaću napravu, koji smješten na krovu elektromotornoga vozila (npr. lokomotive) služi za priključak na zračni el. vod.

pantograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46478>.