Pekić, Petar

Pekić, Petar, hrvatski publicist i pisac (Gornji Sveti Ivan kraj Baje, danas Felsöszentiván, Madžarska, 26. VI. 1896Zagreb, 5. XII. 1965). Od 1918. živio je i djelovao u Subotici, a 1937. preselio se u Zagreb. Publicističko-povijesne priloge o bačkim Hrvatima objavljivao je u subotičkom hrvatskom tisku te u Jutarnjem listu i Obzoru. Pisao je poeziju, prozu i povijesne rasprave te studije iz prošlosti Vojvodine i vojvođanskih Hrvata. Preveo na francuski Smrt Smail-age Čengića I. Mažuranića. Značajnija djela: Povijest Hrvata u Vojvodini: od najstarijih vremena do 1929. godine (1930), Propast Austro-ugarske monarhije i postanak nasljednih država (1937), Povijest oslobođenja Vojvodine (1939), Postanak Nezavisne Države Hrvatske: borba za njeno oslobođenje i rad na unutrašnjem ustrojstvu (1942).

Pekić, Petar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47352>.