Petričević, Jure

Petričević, Jure, hrvatski agronom i nakladnik (Starigrad, 6. X. 1912Brugg, Švicarska, 25. II. 1997). Diplomirao agronomiju na Sveučilištu u Zagrebu, a 1942. doktorirao na Saveznoj visokoj tehničkoj školi u Zürichu. Nakon povratka službovao je u NDH iz koje je emigrirao početkom svibnja 1945. Od 1946. živio u Švicarskoj. Sudjelovao je u aktivnostima hrvatske političke emigracije, posebice u njezinu tisku. Nakon umirovljenja u Bruggu je utemeljio nakladničku kuću Verlag Adria, koja je izdavala niz »Knjižnica Sloboda«. Njegovom oporučnom donacijom nadograđena je zgrada Matice hrvatske u Zagrebu.

Petričević, Jure. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47937>.