STRUKE:

pirol

pirol (njem. Pyrrol, od grč. πυρρός: crven kao vatra + [alkoh]ol), peteročlani heterociklički aromatski spoj s jednim dušikovim atomom u prstenu, C4H5N, tekućina velikog indeksa loma, duljim stajanjem polimerizira. Pirolov prsten sastavni je dio mnogih važnih prirodnih spojeva, npr. pigmenta porfirina, koji čini jezgru molekula klorofila, hemoglobina, citokroma i nekih enzima.

pirol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48405>.