Polenaković, Haralampije

Polenaković, Haralampije, makedonski književni povjesničar i enciklopedist (Gostivar, 17. I. 1909Skoplje, 15. II. 1984). Filozofski fakultet završio u Skoplju, doktorirao 1939. u Zagrebu. Profesor na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Jedan od utemeljitelja makedonske književne znanosti. Njegovi znanstveni i stručni interesi ogledaju se u pet svezaka Izabranih djela (Izbrani dela, 1973). Osobito su cijenjeni prilozi o srednjovjekovnoj književnosti te književnosti XIX. stoljeća. Pozitivističku metodu primjenjivao je u arhivskim i bibliotečnim istraživanjima i tumačenju književnih djela. Važne radove posvetio je hrvatskoj književnosti i hrvatsko-makedonskim književnim vezama. Uz B. Koneskoga, bio je jedan od pokretača i urednika makedonskoga izdanja Enciklopedije Jugoslavije (I–IV, 1974).

Polenaković, Haralampije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49102>.