Polesini

Polesini, plemićka obitelj iz Motovuna i Poreča. Od XVIII. st. nosili su naslov markiza. Tijekom novoga vijeka dali su mnoge zapažene intelektualce i sudionike političkoga, društvenog i kulturnoga života u Istri. U XVI. st. istaknuo se Girolamo, rođen u Poreču, profesor prava na Sveučilištu u Padovi. Iz Motovuna je Francesco (1729–1819), pulski (od 1771) i porečki (od 1778) biskup. Njegov je brat bio istaknuti pravnik i političar Gian Paolo Sereno (1739–1829), koji je nakon pada Mletačke Republike (1797) bio upravitelj Poreča, a za francuske vlasti predsjednik suda za područje od Mirne do Pule; objavio je nekoliko prosvjetiteljskih brošura i prigodnih političkih tekstova. U drugoj polovici XIX. st. djelovao je Gian Paolo (1818–82), pokrajinski kapetan i imenovani predsjednik Istarskoga sabora, koji se istaknuo kao zastupnik talijanskoga nacionalnoga programa u Istri. Njegov sin Benedetto bio je vlasnik dvorane Istarske sabornice, koju je 1922. poklonio Istarskoj pokrajini.

Polesini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49104>.