STRUKE:

pora

pora (kasnolat. porus < grč. πόρος: prolaz), u anatomiji, naziv za bilo koji sitan otvor u tijelu, npr. za otvor kanalića znojne žlijezde u koži (porus sudoriferus).

pora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49516>.