STRUKE:

primas

primas (kasnolat. primas: koji je na prvome mjestu), u kršćanstvu, prvotno biskup koji je imao jurisdikciju nad jednom crkvenom provincijom, nad više njih, ili nad svim dijecezama jedne države. Crkvenopravno naziv se javio u IV. st. u Africi; značio je hijerarhijski stupanj između patrijarha i metropolita; u srednjem vijeku u Zapadnoj crkvi imao je katkada određeno jurisdikcijsko značenje. Naslov primas nosili su legati pape koji su u njegovo ime provodili nadzor nad više metropolija, a i nadbiskupi pojedinih metropolija (nadbiskup Toleda bio je primas Španjolske, Poznańa – primas Poljske, Ostrógona – primas Madžarske). U Njemačkoj je, s obzirom na partikularizam, više nadbiskupa nosilo naslov primasa (Mainz, Magdeburg, Trier, Salzburg, Köln). Primas Srbije (lat. primas Serbiae ili totius regni Serviae primas) naslov je dukljansko-barskoga nadbiskupa. Prema današnjemu kanonskom pravu, primas je samo počasna titula bez stvarne jurisdikcije. Papa je primas Italije i cijele Katoličke crkve.

primas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50373>.