Pupovac, Milorad

Pupovac, Milorad, hrvatski političar i lingvist srpskog podrijetla (Ceranje Donje kraj Benkovca, 5. XI. 1955). Diplomirao je 1979. filozofiju i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1988. doktorirao. Na istome fakultetu radi od 1982 (od 1998. izvanredni profesor). Bavi se sociolingvistikom i primijenjenom lingvistikom. U politiku se uključio 1989. angažmanom u Udruženju za jugoslavensku demokratsku inicijativu (UJDI). Protivio se ideji stvaranja tzv. Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj, nakon čega je 1991. osnovao Srpski demokratski forum, koji je okupljao srpske intelektualce u Hrvatskoj. Bio je osnivač (1995) i predsjednik Samostalne srpske stranke (SSS), a od 1997., kada je preimenovana u Samostalnu demokratsku srpsku stranku (SDSS), njezin je potpredsjednik. Kao saborski zastupnik (1995–99., od 2003) bavi se uglavnom pitanjima nacionalnih manjina i međunarodnom problematikom. Autor je knjiga s područja lingvistike: Lingvistika i ideologija (1985), Politička komunikacija (1989), Jezik i djelovanje (1990).

Pupovac, Milorad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51125>.