raketa-nosač

raketa-nosač, raketa koja služi za lansiranje korisnoga tereta u neku orbitu ili nekom stazom (putanjom). Pojam se najčešće koristi za označivanje porodice raketa kojom se neka svemirska letjelica lansira (npr. raketa-nosač Saturn ili Ariane), rjeđe i za specifikaciju korisnoga tereta (npr. raketa-nosač satelita, bojevih ili nuklearnih glava). (→ raketa; letjelice, svemirske)

raketa-nosač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51680>.