Raukar, Tomislav

ilustracija
RAUKAR, Tomislav

Raukar, Tomislav, hrvatski povjesničar (Stari Grad na Hvaru, 29. XII. 1933). God. 1956. završio je studij povijesti, hrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti na Višoj pedagoškoj školi u Splitu. God. 1963. diplomirao je, a 1975. doktorirao povijest na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje radi od 1963., od 1985. kao redoviti profesor na Katedri za hrvatsku povijest. Od 1988. predaje hrvatsku povijest u razvijenome i kasnome srednjem vijeku, a 1993–2004. bio je predstojnik Katedre za hrvatsku povijest. Od 1997. redoviti član HAZU. Voditelj je i suradnik na više znanstvenih projekata te urednik i član uredništva nekoliko časopisa (1985–94. član uredništva Historijskog zbornika, od 2001. glavni urednik Starina HAZU). Tijekom 1970-ih i 1980-ih obavio je niz istraživanja u hrvatskim i talijanskim arhivima (Zadar, Dubrovnik, Venecija, Ancona, Bari), gdje je posebice istraživao bilježničku građu. Oslanjajući se na metodologiju francuskih analista i prateći suvremene tokove europske, posebice talijanske i francuske medievistike, znatno je pridonio modernizaciji proučavanja hrvatskoga srednjovjekovlja. Posebice je vrijedan njegov doprinos proučavanju društvenih struktura i gospodarskog kretanja u urbanim i ruralnim sredinama Hrvatske u razvijenom i kasnome srednjem vijeku te komparativnomu proučavanju komuna na hrvatskoj i talijanskoj obali Jadrana. U hrvatsku historiografiju uveo je zapostavljene istraživačke teme, kao što su povijest svakodnevnoga života, mentaliteta i pobožnosti. Djela: Zadar u XV. stoljeću: ekonomski razvoj i društveni odnosi (1977), Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797 (1987., koautor), Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje (1997), Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja (2002), Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva (2003), Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (2007). God. 2005. objavljen je Raukarov zbornik s nizom priloga suvremenih povjesničara.

Raukar, Tomislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51970>.