STRUKE:

razlučivanje

razlučivanje, sposobnost mjernog uređaja ili postupka da razlikuje bliska svojstva, stanja ili pojave, ili pak dijelove cjeline. Tako je npr. razlučivanje u optici najmanja promjena valne duljine koju spektrometar može razlikovati, definirana kao omjer sredine valnih duljina dviju spektralnih linija koje se mogu razlučiti tim spektrometrom i razlike njihovih valnih duljina; u nuklearnoj spektroskopiji to je omjer širine linije na polovini maksimuma i energije čestice koja odgovara maksimumu. (→ mikroskop)

razlučivanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52042>.