STRUKE:

reeksport

reeksport (re- + eksport), kupnja robe na jednom tržištu i prodaja na drugom tržištu kako bi se iskoristila razlika u cijenama robe izražena u stranoj valuti; posredovanje pri kupoprodaji robe između partnera koji se nalaze u različitim zemljama. Posredovanje se obavlja iz treće zemlje (zemlje reeksportera), koja ima povoljan položaj u odnosu na zemlju kupca i zemlju prodavatelja. Reeksport može biti: direktni (roba kupljena u inozemstvu namijenjena je daljnjoj preprodaji na međunar. tržištu pa se isporučuje iz zemlje njezina podrijetla izravno kupcu u zemlju namjene) kada je riječ o stvarnome međunarodnom trg. posredovanju; tranzitni (roba kupljena u inozemstvu namijenjena je daljnjoj preprodaji na međunar. tržištu) pri čem je riječ o nacionaliziranoj robi iz uvoza, neutralno pakiranoj, pohranjenoj u carinskom skladištu, odn. slobodnoj zoni, koja se nakon određenoga vremena ponovno izvozi; reeksportni posao s doradbom (kupuje se roba u inozemstvu i preprodaje na međunar. tržištu nakon obradbe, doradbe ili preradbe u domaćim proizvodnim poduzećima); reeksport switch posao (posao otvorenih switch transakcija, gdje se kroz kupnju robe obavlja konverzija deviza, a partner kod kojega se roba kupuje ne postavlja zahtjev da zemlja krajnje namjene robe mora biti zemlja reeksportera). Reeksport može nastati i iz nekih prethodnih transakcija, najčešće poslova vezane trgovine (npr. kompenzacija), pri čem se ostvaruje konverzija klirinških potraživanja u čvrste valute.

reeksport. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52201>.