reflektor

reflektor (njem. Reflektor < franc. réflecteur, prema lat. reflectere: natrag savinuti).

1. U optici, uređaj kojim se usmjeruje (zapravo reflektira u određenom smjeru) neko zračenje, npr. svjetlost, ultrakratki valovi i dr. Najčešće se pod reflektorom misli na uređaj koji reflektira svjetlost u gustome mlazu usporednih zraka. U tu se svrhu obično rabe metalna zrcala u obliku rotacijskoga paraboloida, jer imaju svojstvo da svjetlost reflektiraju u snopu usporednih zraka, ako je izvor svjetlosti smješten u žarište takve plohe. Kako bi se postigla što bolja refleksija, zrcalo je niklano ili kromirano i polirano do visokoga sjaja.

2. U astronomiji, teleskop kojemu je zrcalo objektiv. Oblik zrcala može biti sferni, parabolni ili hiperbolni. Zrcalo se izrađuje od kvarca, a prekriveno je tankim slojem aluminija ili srebra. U odnosu na refraktor, prednost je reflektora izostanak kromatske aberacije, lakša izradba (zrcalu se obrađuje samo jedna površina, lećama dvije, a važna je i unutarnja kvaliteta), može se poduprijeti sa stražnje strane pa su najveći teleskopi reflektori, npr. SALT. Nedostatak je reflektora gubitak svjetlosti na sekundarnome zrcalu, manji kontrast slike i to što otvorena optička cijev omogućuje da atmosferski utjecaji oštete zrcalo. Prema optičkoj shemi razlikuju se Newtonov i Cassegrainov reflektor. (→ dalekozor)

3. U elektrotehnici → antena

reflektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52216>.