reflektor

reflektor (njem. Reflektor < franc. réflecteur, prema lat. reflectere: natrag savinuti).

1. U optici, uređaj kojim se usmjeruje (zapravo reflektira u određenom smjeru) neko zračenje, npr. svjetlost, ultrakratki valovi i dr. Najčešće se pod reflektorom misli na uređaj koji reflektira svjetlost u gustome mlazu usporednih zraka. U tu se svrhu obično upotrebljavaju metalna zrcala u obliku rotacijskoga paraboloida, jer imaju svojstvo da svjetlost reflektiraju u snopu usporednih zraka, ako je izvor svjetlosti smješten u žarište takve plohe. Kako bi se postigla što bolja refleksija, zrcalo je niklano ili kromirano i polirano do visokoga sjaja.

2. U astronomiji, vrsta teleskopa koja koristi zrcalo kao objektiv. Oblik je zrcala sferni, parabolni ili hiperbolni. Prema optičkoj shemi razlikuju se Newtonov i Cassegrainov reflektor (→ dalekozor).

3. U elektrotehnici → antena

reflektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52216>.