STRUKE:

rezultanta

rezultanta (njem. Resultante < franc. résultante, poimeničeni ženski rod participa sadašnjeg od résulter < srednjovj. lat. resultare: proizlaziti < klas. lat. resultare: odskočiti; odjeknuti).

1. Konačni rezultat nekoga procesa.

2. Vektor koji nastaje zbrajanjem više vektora (komponenata). Rezultanta sila je ona sila koja ima isti učinak kao i sve sile koje zajednički djeluju na sustav.

rezultanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52671>.