Ricci, Sebastiano

ilustracija
RICCI, Sebastiano, Madona s djetetom i svecima, 1708., Venecija, San Giorgio Maggiore

Ricci [ri'č:i], Sebastiano, talijanski slikar (Belluno, 1. VIII. 1659Venecija, 15. V. 1734). Uz G. B. Piazettu i G. B. Tiepola glavni predstavnik mletačkoga slikarstva na prijelazu iz baroka u rokoko. Prozračnim, svijetlim koloritom i virtuoznom tehnikom izveo je zidne slike mitološke i alegorijske tematike u palačama Marucelli i Pitti u Firenci te bogate dekoracije u dvorcu Schönbrunn u Beču (1701–03). U ulju je ostvario veći broj biblijskih kompozicija za crkve u Padovi, Parmi, Veneciji i Beču. Dijelove krajolika na njegovim kompozicijama često je slikao njegov nećak i učenik Marco (16761730).

Ricci, Sebastiano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52747>.