Richter, Charles Francis

ilustracija
RICHTER, Charles Francis

Richter [ri'ktəɹ], Charles Francis, američki fizičar i seizmolog (Hamilton, 26. IV. 1900Pasadena, 30. IX. 1985). Doktorirao (1928) na Kalifornijskom tehnološkom institutu. Od 1927. radio u seizmološkom laboratoriju u Pasadeni i predavao fiziku i seizmologiju u Kalifornijskom tehnološkom institutu (1937–70). S B. Gutenbergom razvio ljestvicu magnituda potresa (1935) koja danas nosi njegovo ime. Mohorovičićeve hodokrone iz 1922., proširene i preinačene 1958. kao Gutenberg-Richterove, primjenjivane su za definiranje nekoliko Zemljinih modela (tzv. G-modeli).

Richter, Charles Francis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52787>.