Rovere, Stefano della

Rovere [ro:'vere], Stefano della, kapetan Rijeke (?, druga polovica XVI. st.Rijeka, 1638). God. 1608–38. bio je carski kapetan u Rijeci. God. 1609. dopustio je trgovinu s uskocima, 1624. dao na Trsatu sagraditi kapelu sv. Ane i obiteljsku grobnicu. Za njegove uprave bio je obnovljen riječki kaštel, počela je raditi isusovačka gimnazija (1627) i bio obnovljen trsatski samostan. God. 1628. dao je sagraditi dvorsku kapelu sv. Stjepana unutar kaštela.

Rovere, Stefano della. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 23.6.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53515>.