Sánchez de las Brozas, Francisco

Sánchez de las Brozas [sa'nčeϑ δe lazβro'ϑas], Francisco (zvan El Brocense [el broe'nse]), španjolski humanist i jezikoslovac (Las Brozas, 1523Salamanca, 1601). Nastavio je djelo jezikoslovca E. A. de Nebrije, autora prve gramatike španjolskoga jezika (1492). Djelovao je na Sveučilištu u Salamanki. Njegovo je glavno filološko djelo Minerva ili o svojstvima latinskoga jezika (Minerva seu de causis Latinae linguae, 1587). Autor je većega broja priručnika za učenje latinskoga jezika (Grammaticae Latinae institutiones, 1562; O umijeću učenja latinskoga – Arte para saber latín, 1595., i dr.), priredio je i objavio Ovidijeva i Vergilijeva djela, napisao priručnik za učenje grčkoga (Grammaticae graecae compendium, 1581). Ostavio je komentare kompletnih djela španjolskoga pjesnika Garcilasa de la Vege (1574) i J. de Mene (1582). Cjelokupnim je filološkim radom znatno utjecao na razvoj španjolskoga jezika i kulture, osobito književnosti.

Sánchez de las Brozas, Francisco. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54380>.