STRUKE:

Sanković

Sanković, velikaška obitelj u Humu u XIV–XV. st. Osnivač obitelji bio je Sanko, sin humskoga župana Miltjena Draživojevića, gospodara Popova, Bosanskoga primorja i Slanoga u prvoj pol. XIV. st. Sanko je bio župan i kazanac na dvoru bana Tvrtka I. Kotromanića. Posjede obitelji naslijedio je njegov sin Beljak, koji se kao župan Popova spominje 1370. Susjednim krajevima Huma i dijelom sjev. Hercegovine gospodario je njegov brat Radič. Obitelj Sanković bila je u srodstvu s plemićkom obitelji Čihorić; Sankova sestra Radača bila je žena župana Nenca Čihorića, a pokopana je kao pravosl. monahinja pod imenom Polihranija ispod stećka koji se nalazi u selu Veličanima u Popovu polju. Beljak i Radič bili su primljeni za plemiće Dubrovačke Republike. Dvor Sankovića bio je u selu Zaboranima u okolici Konjica; ondje je Radič 1391. izdao Dubrovčanima povelju o slobodnom trgovanju na svojem teritoriju. Iste su god. braća Sankovići, bez dogovora s bos. dvorom, odlučili ustupiti Dubrovčanima Konavle s utvrđenim gradom Sokolom, no Tvrtkovi pouzdanici, velikaši V. Vuković i Pavao Radenović, zauzeli su Konavle i spriječili ustupanje. Beljak se 1392. spominje kao mrtav, a Radič je 1391. bio uhvaćen i zatočen do 1398., kada ga je na zamolbu Dubrovčana oslobodio S. H. Kosača te je ubrzo ponovno zagospodario dijelom Huma (Popovo). God. 1403. bio je gl. zapovjednik bos. vojske tijekom rata kralja Stjepana Ostoje s Dubrovačkom Republikom, no 1404. došao je u sukob s Kosačom, koji ga je dao oslijepiti te je najvjerojatnije ubrzo umro. Posjede obitelji Sanković preuzela je obitelj Kosača. Obiteljska nekropola, sa stećcima i grobovima Miltjena Draživojevića, Sanka, Radiča te njegova brata župana Gradoja i žene Gojsave, nalazi se u selu Biskup kraj Zaborana.

Sanković. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54444>.