STRUKE:

Sedenik, File

Sedenik (Sedenić, Szedenich, Szedenik), File, hrvatski pjesnik i književni povjesničar (Mali Borištof, njemački Kleinwarasdorf, Gradišće, Austrija, 19. VIII. 1862Pereszteg, Madžarska, 16. VI. 1920). Učiteljsku školu završio u Sopronu 1881., radio kao učitelj u Cindrofu (Siegendorf), Filežu (Nikitsch), Gieci (Kittsee), Lakindrofu (Lackendorf), a od 1888. bio je kantor-učitelj i ravnatelj škole u Peresztegu. Priređivao je molitvenike i crkvene pjesme. Objavio je zbirku pjesama Jačke: našemu slavnomu rodu i narodu preporučene (1912) te prvu povijest gradišćanskohrvatske književnosti (Naši pišci i književnost, 1912).

Sedenik, File. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55139>.