Stojčević, Andrija

Stojčević, Andrija, časnik u habsburškoj vojsci (Neštin, Vojvodina, 1753Gospić, 6. X. 1810). Kao kadet je 1770. stupio u 9. petrovaradinsku graničarsku pukovniju te je 1773. postao poručnik, 1778. natporučnik i 1788. satnik. Zatim je bio premješten u slavonski graničarski dobrovoljački zbor, gdje je 1790. napredovao do čina bojnika i zapovjednika zbora. God. 1793. bio je postavljen za zapovjednika bojne brodske graničarske pukovnije, 1797. postao je potpukovnik i zapovjednik 1. graničarske strjeljačke bojne na Rajni, s kojom je sudjelovao u ratovima protiv Francuza u Njemačkoj, Švicarskoj i Tirolu. God. 1799. dobio je čin pukovnika te je bio zapovjednik 9. petrovaradinske graničarske pukovnije, 1805. bio je postavljen za general bojnika te je ratovao protiv Francuza u Italiji, a potom je do 1809. bio brigadir u Gospiću. Iste je godine unaprijeđen u čin podmaršala, a 1810. je umirovljen.

Stojčević, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58214>.