STRUKE:

suniti

suniti (arap. sunnī: koji slijede sunu; arap. sunna: predaja), sljedbenici sunizma, većinske islamske grane. Za razliku od šijita prihvaćaju četvoricu prvih kalifa, omejidske i abasidske kalife. Dijele se u četiri pravnoreligijska obreda: malkitski (malkiti), šafijitski (šafijiti), hanbelitski (hanbeliti) i hanefitski (hanefiti) obred. Čine većinu s približno 90% svih muslimana.

suniti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58798>.