Sveti Grgur

Sveti Grgur (također Grgur), nenaseljeni otok u Kvarneru između otokâ Krka i Prvića na sjeveru, Gologa na jugoistoku te Raba na jugu; obuhvaća 6,68 km². Pruža se u dinarskom smjeru (sjeverozapad–jugoistok); dug je 4 km, širok do 2,4 km. Građen je od vapnenca; visok je 232 m. Ispaša rapskih ovaca.

Sveti Grgur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59020>.