TRAŽI DALJE:
STRUKE:

šah

šah (perz. šāh: vladar, kralj, car), naziv za iranskoga vladara (do 1979), prije i nekih indijskih i afganistanskih islamskih vladara. Riječ je nastala od staroperzijskog oblika kšajatija, dešifriranoga na natpisima pisanima klinovim pismom. Službena je titula dinastije Pahlavi bila šahanšah (kralj kraljeva); ona odgovara prastaroj tituli Ahemenida kšajatijanamkšajatija. Za vladavine perzijske dinastije Sefevida (1501–1736) imamitski šijizam postao je državnom religijom (1500–1732) koja je šaha smatrala zamjenikom skrivenog imama.

šah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59290>.