Šimunić, Baltazar

Šimunić, Baltazar, časnik u habsburškoj vojsci (Novigrad Podravski, 25. IV. 1775Weinhaus kraj Beča, 8. ili 9. VII. 1861). God. 1800. kao kadet pristupio varaždinskoj graničarskoj pukovniji. Tijekom ratova protiv Napoleona istaknuo se u bitkama u Poljskoj (1809) i kraj Dresdena (1813). Napredovao do čina pukovnika (1834) i general bojnika (1840), a potom imenovan vojnim zapovjednikom u Zagrebu i Beču. Početkom 1848. bio je promaknut u čin podmaršal poručnika te se istaknuo u ratu protiv Madžara. Potkraj 1849. bio imenovan zapovjednikom utvrde Komárno (danas u Slovačkoj), a 1853. umirovljen. God. 1849. odlikovan Viteškim križem Marije Terezije, a 1850. stekao naslov baruna. God. 1861. objavljeni su njegovi memoari.

Šimunić, Baltazar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59564>.