Škrinjarić, Ilija

ilustracija
ŠKRINJARIĆ, Ilija

Škrinjarić, Ilija, hrvatski stomatolog (Hrvatsko Selo kraj Topuskoga, 22. IX. 1949). Diplomirao (1973) i specijalizirao se iz dječje i preventivne stomatologije (1984) na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Od 1981. radi u Zavodu za dječju stomatologiju Stomatološkoga fakulteta, na kojem je od 1989. redoviti profesor. U Hrvatskoj je zaslužan za uvođenje i razvoj orofacijalne genetike, koju je uveo i kao kolegij u studij stomatologije, a također je i jedan od utemeljitelja dentalne traumatologije. Autor je prve monografije iz orofacijalne genetike u nas (Orofacijalna genetika, 2006) i prve znanstveno-stručne monografije iz dentalne traumatologije (Traume zuba u djece, 1988). God. 1993–96. bio je pomoćnik ministra znanosti za visoko školstvo RH. Osnivač je i predsjednik Hrvatskoga društva za dentalnu traumatologiju i Hrvatskoga pedodontskoga društva.

Škrinjarić, Ilija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59696>.