Šonje, Ante

Šonje, Ante, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Novalja na Pagu, 10. V. 1917Pula, 5. II. 1981). Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju 1952. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1965. Od 1953. radio u Muzeju Poreštine, kojega je bio ravnatelj sve do smrti. Posebice se bavio kasnoantičkom i srednjovjekovnom arhitekturom. Najznačajnija su njegova istraživanja Eufrazijeve bazilike u Poreču, ranobizantske bazilike u Muntajani, crkve sv. Agate u Novigradu. Glavna djela: Predeufrazijevske bazilike u Poreču (u Zborniku Poreštine, 1971), Starokršćanski sarkofazi u Istri (u Radu JAZU, 1978), Bizant i crkveno graditeljstvo u Istri (1981), Crkvena arhitektura zapadne Istre (1982), Starokršćanska bazilika kod Omišlja na otoku Krku (1990), Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na području Poreštine (1991).

Šonje, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59791>.