Tahi, Ivan

Tahi, Ivan, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban 1524–25 (XVI. st.). Podrijetlom iz ugarske velikaške obitelji. Povodom izbora novoga kralja zastupao je interese Ivana Zapolje. Banom ga je imenovao kralj Ludovik II. Jagelović unatoč protivljenju hrvatskih staleža, koji su podupirali bana I. Karlovića. Razmirice između banova i njihovih privrženika trajale su do sabora u Križevcima (1524), kada se Karlović odrekao banske časti. Tada je uz Tahija za bana bio izabran i F. Batthyány (1525). Posljedica tih sukoba bilo je daljnje osmansko napredovanje te je na saboru u Križevcima 1525. Tahi odstupio s banske časti. Bio je upravitelj vranskoga priorata te dao u zalog za 13 000 zlatnika Nikoli Zrinskomu Kostajnicu. Sudjelovao je u ratu protiv Osmanlija (1530., bitka kraj Kobaša).

Tahi, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60186>.