STRUKE:

termograf

termograf (termo- + -graf), u meteorologiji, uređaj za neprekidno bilježenje temperature zraka ili tla. Sastoji se od osjetnika (→ bimetalna vrpca; bourdonova cijev), koji je mehanički povezan s pisačem, te od bubnja sa zapisnom vrpcom koji se pokreće satnim mehanizmom. Koristi se dnevni i tjedni termograf.

termograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60973>.