Tomičić, Zlatko

ilustracija
TOMIČIĆ, Zlatko

Tomičić, Zlatko, hrvatski književnik (Zagreb, 26. V. 1930Zagreb, 16. VI. 2008). Studirao komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1958–61); nakon prekida studija diplomirao bohemistiku i komparativnu književnost 1978. God. 1948–54. bio je novinar, a potom profesionalni književnik i vanjski suradnik Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu. Priredio je tri rukopisne zbirke narodnih lirskih i epskih pjesama, poslovica, pitalica i zagonetki iz Dalmacije, Imotske krajine i Hercegovine. God. 1965. utemeljio je Zajednicu samostalnih pisaca Tin, a 1968. pokrenuo je i uređivao Hrvatski književni list. Početkom 1950-ih djelovao je kao krugovaš. Zapažena zbirka Četvrtoga ne razumijem (1954) napisana je slobodnim stihom, pod utjecajem nadrealizma i neoromantizma, ostvarena u sintezi ispovjednih tema, erotske emotivnosti i podsvjesnih asocijacija. Potonje mu je pjesništvo građeno na sličnim tematskim i formalnim temeljima, uzorima W. Whitmana, A. Bretona i biblijske fraze, a širokim rasponom motiva i lirskim sadržajima te eklektičnom mješavinom stilova i poetskih struktura postao je samosvojnom pjesničkom figurom u hrvatskom pjesništvu druge polovice XX. st. Različite, od reda pretkršćanske i antičke mitološke reminiscencije te tematiziranje duševnih i egzistencijalnih stanja odlike su potonjih zbirki (Dosegnuti ja, 1956; Traženje bivstva, 1969; Vražje oko, 1986; Povratak u postojbinu duha, 1997). Erotske je teme razrađivao u vitalističkoj ljubavnoj lirici (Budni faun, 1960; Revolucionarni kalendar, 1965; Sunčeva djevica, 1989). U domoljubnoj i zavičajnoj poeziji stvarao, u razvijenoj retorici, kult tradicije i epsku viziju nacionalne povijesti (Hrvatsko more, 1969; Zemlja banova, 1987; Hrvatska, ljubavi moja, 1990; Zemlja obećana, 1998). U iznimno razgranatu opusu s više od 50 knjiga izdvajaju se i žanrovski hibridna prozna djela, uglavnom putopisno-esejistička, u kojima su fikcionalni i mitski događaji isprepleteni s lirskim nadahnućem (Zemlja gluhih zmija, 1993; Ples ždralova, 1997; San o Irskoj, 1997), a napose opsežni pikarski fantastično-putopisni roman o Marku Polu, Tajanstvena ruža (I–II, 2004). Ostala djela: Bosnom ponosnom (1994), Slavonijom, zemljom plemenitom (1994), Ledenjak iznad Lake Louise (2003), Zemljom Humskom (2004), Krbavski vuk (2005) i dr.

Tomičić, Zlatko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61699>.