STRUKE:

Unešić

Unešić, naselje i općinsko središte u Dalmaciji, 17 km južno od Drniša; 320 st. (2011). Leži uz željezničku prugu Knin–Perković, na 345 m apsolutne visine. Župna crkva sv. Jurja Mučenika, samostan školskih sestara sv. Franje Asiškoga. Poljodjelstvo; stočarstvo (ovca, govedo, svinja). Proizvodnja pršuta i pancete. Tvornica telefonskih aparata. U blizini (selo Nevest) drvna industrija (pokućstvo). – Tragovi naseljenosti na području Unešića potječu iz prapovijesti, a iz ranoga je srednjega vijeka nekoliko grobnih nalaza s bogatim prilozima (ostrogotske kopče). U povijesnim se vrelima prvi put spominje u ispravi iz 1388. kao »posjed Unešić« (possessionem Ugnesich), koji je hrvatsko-ugarski kralj Sigismund Luksemburgovac ustupio na korištenje šibenskoj komuni. U dokumentu o razgraničenju posjeda grada Šibenika i cetinskoga kneza Ivaniša Nelipića (1434) bilježi se kao selo Unešić (villa Ugnesich). Za osmanskih prodora u šibensko zaleđe (XVI–XVII. st.) naselje je bilo opustošeno, a starosjedilačko stanovništvo prognano. Oslobođeno je u doba Kandijskoga rata (1645–69) i ponovno naseljeno.

Unešić. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63192>.