STRUKE:

Vajić, Nina

Vajić, Nina, hrvatska pravnica (Zagreb, 22. II. 1948). Diplomirala (1971) i doktorirala (1984) na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Usavršavala se na Pravnom fakultetu u Strasbourgu (1970–71) i u Sveučilišnom institutu za visoke međunarodne studije u Ženevi (1978–80). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi od 1971., redovita profesorica od 1996; predavala kao gostujuća profesorica u Italiji, Austriji, Meksiku i Grčkoj. Sudjelovala kao ekspert u radu konferencija o međunarodnom pravu. Radove iz međunarodnog (javnog) prava objavljivala u domaćim i inozemnim publikacijama. Od 1994. bila je arbitar je Suda za mirenje i arbitražu OESS-a u Ženevi, od 1998–2012. sutkinja Europskoga suda za ljudska prava u Strasbourgu.

Vajić, Nina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63659>.