Viculin, Jordan

Viculin, Jordan, hrvatski glazbenik, pučki misionar i vjerski pisac (Kaštel Lukšić, 16. IX. 1893Zagreb, 22. II. 1944). Dominikanac. Školovao se u Bolu i u Dubrovniku; za svećenika zaređen 1916. Završio konzervatorij u Klosterneuburgu kraj Beča. Profesor filozofije na Visokoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku (1918–20), od 1930. djelovao u Zagrebu, posvetivši se zvanju pučkoga misionara i vjerskoga pisca. Bio je aktivan u Katoličkom pokretu; skladao veći broj crkvenih pjesama, od kojih su najpoznatije: Kraljice Svete Krunice, Tebe boga hvalimo i Magnificat. Uređivao je Kalendar Gospine krunice od njegova pokretanja 1934. do kraja života, objavio Opći Kruničarski pravilnik (1937) te molitvene priručnike Misijski vjenčić po Mariji k Isusu (1932) i Gospina krunica (1941). Uređivao je Kalendar Gospine krunice od njegova pokretanja 1934. do kraja života, objavio Opći kruničarski pravilnik (1937) te molitvene priručnike Misijski vjenčić po Mariji k Isusu (1932) i Gospina krunica (1941).

Viculin, Jordan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64492>.