Vučetić, Matija Ladislav

Vučetić, Matija Ladislav (Vuchetich), pravnik (Brinje, 1767Budimpešta, 22. IX. 1824). Pravo studirao u Bratislavi i Pešti. Profesor u Oradei (1789–91) i Košicama (1791–1808), zatim u Budimpešti; dekan (1811) i rektor Sveučilišta (1821). Napisao je opsežan priručnik o ugarskom kaznenom pravu (materijalnom i procesnom) Institucije ugarskoga kaznenog prava (Institutiones iuris criminalis Hungarici, 1819). Ostala djela: Pregled ugarskih kaznenih zakona (Conspectus legum criminalium apud Hungaros, 1804), Osnove feudalnoga prava (Elementa iuris feudalis, 1824).

Vučetić, Matija Ladislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65573>.