STRUKE:

Vujica, Stanko

Vujica, Stanko, hrvatski filozof (Busovača, BiH, 27. XI. 1909London, Kanada, 5. IX. 1976). Za NDH djelatnik u Ministarstvu vanjskih poslova i ataše za novinstvo i kulturne veze generalnoga konzulata u Münchenu; nakon II. svjetskog rata emigrirao u SAD. Od 1947. profesor filozofije na Wilkes College u Pennsylvaniji. Bavio se filozofijom politike i religije. Surađivao u listovima hrvatske političke emigracije (Hrvatski glas, Hrvatska revija, Danica i dr.); objavljene članke sabrao je u knjigama Razmatranja o sadašnjosti Hrvata (1968) i Kroz izbjegličku prizmu: političke polemike i pouke (1972). Na prvom Saboru Hrvatskoga narodnog vijeća (1974) izabran za sabornika, a 1975. za predsjednika Izvršnog odbora.

Vujica, Stanko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65598>.