Zapolja, Stjepan

Zapolja, Stjepan, ugarski palatin (??, 23. XII. 1499). S bratom Mirkom bio je šipuški župan te je sudjelovao u pobuni Erdeljaca protiv novih poreza što ih je 1467. uveo kralj Matija Korvin. God. 1474–81. guverner Šleske, potom vrhovni kapetan Austrije (supremus capitaneus ducatus Austriae) i zapovjednik Beča (1490) te ugarski palatin 1492–99. U dinastičkim borbama nakon smrti Matije Korvina pristao je uz Vladislava II. Jagelovića sklopivši 1490. s njim tajni ugovor. Kako bi svojim potomcima osigurao krunu, poticao je donošenje saborskoga zaključka kojim bi nižemu plemstvu osigurao sudjelovanje na Ugarskom saboru.

Zapolja, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66877>.