STRUKE:

Zažablje

Zažablje (Žaba), stara humska županija, srednjovjekovna upravno-teritorijalna jedinica Huma ili Humske zemlje, sa središtem u naselju i utvrdi Ošlju, a poslije u Vranjevu i Gradcu. Zažabaljska županija obuhvaćala je kraj oko planine Žabe na sjeveru do Neuma na jugu. Prvi se put spominje u Ljetopisu Popa Dukljanina u XII. st. U XIV. st. velikim dijelovima Zažablja vladali su plemići Nikolići, a u XV. st. Kosače. Tijekom 1480-ih Osmanlije su osvojili to područje te ga priključili sandžaku Hercegovina, odnosno Bosanskomu pašaluku.

Zažablje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66992>.